5G_1920x450

5G - Beyond Connectivity

5G_1200x 12005G is de opvolger van 4G, alsook de nieuwste generatie in de reeks van mobiele netwerken. De steeds groter wordende internetbehoefte wereldwijd, eist voortdurende ontwikkeling van de technologie. Elke nieuwe generatie is een verbetering op zijn voorganger en bij 5G zijn de belangrijkste kenmerken de lage latency, hogere snelheden en een grotere capaciteit van het netwerk. Hiermee worden hoge kwaliteit live-streaming, real time updates en ingewikkeldere netwerken van apparatuur mogelijk. Telesur introduceerde zijn 5G netwerk op 25 november 2019 en is hiermee het eerste land in het Caraibisch gebied, dat 5G beschikbaar had.

 

Wat is straling?

5G Spectrum

Straling is energie die op een bepaalde frequentie reist in de vorm van golven of deeltjes. In de praktijk wordt het principe van straling toegepast in diverse sectoren zoals de wetenschap, geneeskunde, maar ook in de telecommunicatie speelt straling een belangrijke rol.

Er zijn twee typen straling: ioniserende en niet-ioniserende straling (zie figuur 1). Niet-ioniserende straling heeft een lagere frequentie en lagere energie, terwijl ioniserende straling een hogere frequentie en hogere energie heeft. Ionen zijn atomen met een lading. Ioniserende straling is sterk genoeg om van een atoom een ion te maken. In de volksmond noemt men deze straling radioactieve straling. Niet-ioniserende straling heeft niet voldoende energie om van een atoom een ion te maken. Voor telecommunicatie, dus ook voor 5G, wordt gebruik gemaakt van deze niet-ioniserende straling.
(Figuur 1: SCAMP/Imperial College London/EBU)


Op welke frequentie opereert het 5G netwerk van Telesur?

In tegenstelling tot het buitenland, opereert 5G van Telesur in een relatief lage frequentieband, omdat de lage frequentiebanden in Suriname in grote mate vrij zijn. Lokaal is 5G uitgegeven in de frequentie band 3.5 GHz, dezelfde band waarin WiMAX gewerkt heeft. Verder ter vergelijking:

  • Dual band WiFi → 2.4GHz en 5GHz
  • GSM → 800/900MHz
  • 3G → 900MHz en 2.1GHz
  • 4G → 700MHz en 1.8GHz

Er zijn verder door de WHO vastgestelde limieten welke gehandhaafd worden door vendors en operators. Deze kunnen niet hoger zijn dan wat is voorgeschreven. Het maximaal zendvermogen van antenna systemen is gesteld op een waarde van 20W per sector antenna, en 60W per layer van 3 sectoren (3x 20W). Telesur’s 5G systeem is volgens dezelfde normen opgezet.

Kan ik met mijn huidige telefoon op het 5G netwerk?

Om gebruik te kunnen maken van 5G is het belangrijk dat je smartphone of andere devices 5G-ready zijn. Het apparaat moet de juiste frequentiebanden ondersteunen, namelijk de 3.5GHz band N77 en/of band N78. Let daarom op de specificaties bij de aanschaf van een nieuw toestel.

Waar kan ik gebruikmaken van 5G?

5G is beschikbaar in delen van Paramaribo Noord en Centrum.

Is 5G schadelijk voor de gezondheid?

5G_1200x 1200Telesur plaatst de gezondheid van mens en natuur voorop en blijft zich daarom houden aan de standaarden vastgesteld door de International Telecommunication Union (ITU), die wereldwijd de telecommunicatie implementaties en diensten coördineert. In Suriname ziet de Telecommunicatie Associatie Suriname (TAS) erop toe, dat wet- en regelgeving met betrekking tot het telecommunicatiegebeuren wordt nageleefd. Daarnaast blijft Telesur ruim binnen de norm voor blootstellingslimieten voor straling, vastgesteld door de ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een commissie van wetenschappers met als doel het beschermen van mens en natuur tegen mogelijk ongunstige effecten van niet-ioniserende straling, waartoe ook 5G behoort. Er zijn tot nu toe geen shadelijke effecten gevonden van dit type straling op de gezondheid.
Immers zijn er sinds de jaren 60 verschillende systemen gebruikt, die in hogere frequentiebanden opereren dan Telesur’s 5G. Denk hierbij aan microwave schotels (6 – 8GHz) en satelliet verbindingen (6 – 12 GHz) . Autoriteiten zien erop toe dat deze systemen functioneren binnen de gestelde normen en er zijn dusver geen incidenten bekend, die veroorzaakt zouden zijn door dergelijke systemen.

     BTW Certificaat
Contact Ons
Contact Ons
Een verzoek, vraag, suggestie of klacht?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

service form